Privacywetgeving

Frans van de Pol

weet alles van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kan vrijwilligersorganisaties helpen bij het opstellen van privacybeleid. Aspecten kunnen zijn: het gebruik van persoonsgegevens, het instrueren van vrijwilligers, hoe om te gaan met wijzigingen in de organisatie en ICT en het inrichten van een AVG-dossier. Frans heeft vele workshops gegeven over de AVG-materie.

Terug naar overzicht

Aanmelden voor expert

Top