Veiligheid

Louise Schalkoort

is Arbo-adviseur en expert ‘veilige omgeving’. Zij geeft adviezen over welke deskundigheid nodig is voor EHBO, reanimeren en het gebruik van een AED-apparaat. Ook: welke voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk als er gewerkt wordt met voertuigen, ladders, gereedschappen en gevaarlijke stoffen? Wordt er veel en zwaar getild bij de organisatie? En tot slot kan Louise ondersteunen bij het maken van een risico-inventarisatie.

Terug naar overzicht

Aanmelden voor expert

Top